Вид Дограма: 

ТИП прозорци/врати:
ТИП прозорци/врати: Врата с фикс отгоре
 
Стъклопакет:
 
КАСА Дължина:  см
КАСА Височина:  см


Изберете ТИП прозорец/врата

Прозорец с едно неотваряемо крило /един фикс/ Прозорец с две неотваряеми крила /два фикса/ Прозорец с три крила, средното е отваряемо и 2 фикса Прозорец с четири крила, двете средни са отваряеми Прозорец с две крила, едното е отваряемо Врата /двуосна/ Прозорец с три крила - двете крайни са отваряеми Един прозорец неотваряем /фикс/ и врата Вратa Врата с фикс отгоре